Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €

Identifikácia predávajúceho
Casma s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava
IČO: 46817549
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83870/B

UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru 

INFORMOVANIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY REKLAMÁCIE

Právo spotrebiteľa na vrátenie a výmenu tovaru

Dôvody vrátenia alebo výmeny tovaru a postup:

1. Prijali ste tovar, ktorý je poškodený - v tomto prípade nás kontaktujte do 24h od prevzatia tovaru e-mailom na adrese eshop@aprosport.sk s udaním tovaru a čísla faktúry, inak vaša reklamácia dodania poškodeného tovaru nemusí byť uznaná.

2. Objednaný tovar Vám nie je dobrý a potrebujete vymeniť veľkosť prípadne model.

3. Prijali ste iný tovar, než ste si objednali - v tomto prípade nás kontaktujte do 24h od prevzatia tovaru e-mailom na adrese eshop@aprosport.sk s udaním tovaru a čísla faktúry

4. Rozhodli ste sa odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
Každý tovar zakúpený na internetovej stránke www.aprosport.sk môžete vrátiť alebo vymeniť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy vám bol tovar doručený. Odstúpenie od zmluvy je potrebné realizovať písomne poštou na adrese Casma s.r.o., Eshop A Pro Sport, Hlohovská 74, 919 25 Šúrovce alebo mailom na adrese eshop@aprosport.sk formou zaslania jednoznačne formulovaného vyhlásenia (môžete použiť vzorový formulár na vrátenie tovaru, ktorý si môžete stiahnuť tu). Potom tovar bezodkladne a nie neskôr ako 14dní odo dňa, kedy ste zaslali oznámenie o odstúpení od zmluvy, zašlite späť na adresu Casma s.r.o., Eshop A Pro Sport, Hlohovská 74, 919 25 Šúrovce. Po uplynutí tejto lehoty je možné vrátiť iba tie výrobky, ktoré vykazujú známky poškodenia pri výrobe, alebo vadu, na ktorú sa vzťahuje bežná spotrebiteľská záruka.
UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru.

Postup vrátenia alebo výmeny tovaru:

1. Doručený tovar si prezrite bezodkladne po jeho doručení. Tovar nepoužívajte a zachovajte jeho pôvodný obal, označenia, visačky, štítky apod.

2. Tovar je možné vrátiť resp. vymeniť maximálne do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Vrátený tovar musí byť v originálnom balení, s pôvodnými visačkami a označením tovaru, v nepoužitom stave a bez akýchkoľvek mechanických príp. iných poškodení, bez zápachu a v celku.

3. Kontaktuje nás e-mailom na adrese eshop@aprosport.sk s udaním tovaru a čísla faktúry, a dôvodom zasielania tovaru:

a/ vrátenie tovaru
b/ výmena tovaru

4. Následne tovar zašlite najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na našu určenú adresu ako balík (tovar neposielajte na dobierku, lebo takýto balík neprevezmeme). Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte reklamovať).

Adresa určená pre zasielanie tovaru je:

Casma s.r.o.
Eshop A Pro Sport
Hlohovská 74
919 25 Šúrovce

5. V prípade vrátenia tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy, toto je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Casma. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné (poštou na adresu Casma s.r.o., Eshop A Pro Sport, Hlohovská 74, 919 25 Šúrovce alebo mailom na adrese eshop@aprosport.sk)

6. K tovaru priložte kópiu daňového dokladu - faktúry, prípadne záručného listu (najmä u obuvi), ktoré ste od nás prijali, kópiu ústrižku od doručovateľa a kompletne vyplnený Formulár Vrátenie resp. Výmena tovaru, ktorý je dostupný na stiahnutie tu.

7. Po obdržaní tovaru a preskúmaní kompletnosti a neporušenosti tovaru budete informovaní o ďalšom postupe.

8. V prípade výmeny tovaru Vám v čo najkratšej dobe zašleme nový tovar v súlade so vzájomnou dohodou. Kupujúci znáša náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ dôvodom výmeny nebol poškodený alebo nesprávne dodaný tovar.

9. V prípade vrátenia tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy, pokiaľ bude vrátený tovar v súlade s horeuvedenými podmienkami, vrátime Vám zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru a to na číslo účtu, ktorý ste uviedli vo formulári určenom na vrátenie tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ dôvodom vrátenia nebol poškodený alebo nesprávne dodaný tovar.

10. V prípade, že tovar nebol doručený do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, Casma nemusí vymeniť tovar, alebo vrátiť kúpnu cenu, alebo môže vrátiť aktuálnu alebo poslednú platnú predajnú cenu tovaru.

11. V prípade, že vrátený tovar má známky používania, je mechanicky poškodený a/alebo nie je v originálnom nepoškodenom obale, spoločnosť Casma môže tovar zákazníkovi vrátiť späť na náklady zákazníka, prípadne má nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale, a je oprávnená uspokojiť si ich z peňažných prostriedkov zaplatených zákazníkom a vrátiť mu peňažnú čiastku zníženú o sumu zodpovedajúcu jej finančným nárokom.

UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru

Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

Dôvody reklamácie:

Na tovare sa vyskytli vady po prevzatí tovaru pri používaní v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Postup reklamácie tovaru:

1. Doručený tovar si prezrite bezodkladne po jeho doručení. Tovar používajte obvyklým spôsobom a pri jeho nosení a čistení dodržiavajte odporúčania výrobcu.

2. Prípadnú vadu výrobku oznámte bezodkladne po jej zistení.

3. Pred samotnou reklamáciou nás kontaktuje a informujte e-mailom na adrese eshop@aprosport.sk s udaním tovaru a čísla faktúry, a popisom vady tovaru.

4. Následne tovar zašlite na našu určenú adresu ako balík (reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, lebo takýto balík neprevezmeme). Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte reklamovať).

5. K reklamovanému tovaru priložte kópiu daňového dokladu - faktúry, prípadne záručného listu (najmä u obuvi), ktoré ste od nás prijali, kópiu ústrižku od doručovateľa a kompletne vyplnený Reklamačný formulár, ktorý je prístupný na stiahnutie a vyplnenie tu.

6. Reklamovný tovar zasielate na vlastné náklady, a ak je to možné, tak v originálnom balení tovaru. Reklamovaný tovar musí byť čistý a suchý.

7. Po prijatí tovaru Vás budeme informovať o ďalších krokoch reklamácie a predpokladanom čase jej vybavenia. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Okamžite budete e-mailom informovaní o výsledku reklamácie a zašleme Vám reklamačný protokol.

Adresa určená pre zasielanie reklamovaného tovaru je:

Casma s.r.o.
Eshop A Pro Sport
Hlohovská 74
919 25 Šúrovce

Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok a Všeobecné obchodné podmienky.

UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru

Snažíme sa robiť všetko pre to, aby ste boli s nákupom a našimi službami spokojní. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne nedostatkov, kontaktujte nás e-mailom na adrese eshop@aprosport.sk.

 

Nahor